මල්, මිනිසා සහ ගතිගුණ

6 Response to "මල්, මිනිසා සහ ගතිගුණ"

 1. Nuwan Says:
  July 1, 2012 at 10:48 AM

  hmmm... mokaddooo loku adahasak ganna akka hadala thiyenne... lassanai...

 2. Muthu Paba says:
  July 1, 2012 at 3:39 PM

  Thank You! Thank You! :)

 3. සිත්තමී says:
  July 2, 2012 at 10:49 AM

  නියමයි...ඇත්තමයි අක්කියෝ නියම තේරුම

  මලක් දකින ඇස්වලටත් එය මලක් නමුත් මල්පැණි නැති...සුපර්...මගේ ආසාව ඉස්ට කරන්නෙ නැද්දෝ අක්කියෝ

 4. Muthu Paba says:
  July 2, 2012 at 2:49 PM

  අලුතින් දිග කවියක් ලියවෙනතුරු, පරණ (නොවන පරණ) දිග කවියක්වත් දාන්නම්කො ළඟදිම මේ ළමයගෙ දොලදුක සංසිඳුවන්න..

 5. WildRose/SnowDrop says:
  July 3, 2012 at 6:57 PM

  Though it is short there is a great meaning it it..keepup your good work as always dear sis

 6. Muthu Paba says:
  July 3, 2012 at 8:11 PM

  Thx! Dear.. :)

Post a Comment

Show Emoticons