හේමන්තයට පෙර

Image and video hosting by TinyPic

හෙමින් ගෙවෙනා
ගිම්හානය
දැක දැකත්
කෙසේ නම්
සිනාසෙමි
පමා වී පිපෙනා
ඉර මලට..?


මුතු පබා
2012.08.26

අලුත ගෙනා මනමාලි


හොඳින් බැලුවොතින් පෙනෙන තරු

Image and video hosting by TinyPic

එකවරක් බැලූ පමණින්ම නොපෙනෙන
සිඟිති තාරකා කොතරම්
රෑඹරේ දිලෙනවාද?

තිමිර සළුව ඉරාගෙන එබෙන
සඳළිය තරම් නොවුණත්
දිලි දිලී නිවෙමින්
ඒ තරු මවන රටාවන්
සඳ තරම්ම ලස්සන නැද්ද?

සඳ පැහැදිලිය
බැලූ පමණින්ම දිස්වේ
ලස්සනද උපරිමය

ඒත්,
සඳ දිහා නොව
හොඳින් බැලුවොතින් පමණක් පෙනෙන
පුංචිම පුංචි ඒ තරු දෙස බලා
සැනසෙන හිත් කොච්චරක් නම් ඇතිද?

පුදුමය නම්
ඒ සිඟිති තරු පිපෙන්නෙත්
ඝන කළුවර අහසෙ වීමයි.


මුතු පබා
2012.08.06

අසිරිය

Image and video hosting by TinyPic

වැහි සුළංකෝඩය
දරා ඉවසමින්
බිම බලන් හිඳිනා
රෝස කැකුළකි

හඬනවාදැයි
හිනැහෙනවාදැයි
කාටවත්
නොතේරෙන


මුතු පබා
2012.08.05

(ලංකාවිත්ති - 2012 සැප්තැම්බර් කලාපය)