කැලෑ මලක ගීතයවනපෙතක නිදැල්ලේ පිය නගන විට
නීල තුරුපත් අතරින් මතු වුණ
කැලෑ මලක ගීතයක්,
මගේ දෙසවන වැකුණි

"නිහඬ නිසසල රාත්‍රියේ
මම මිහිකත මත සැතපුණෙමි
තැතිගැන්මෙන් මා කෙඳිරුවද,
මහත් සොම්නසකින් පෙළුනෙමි

පිරුණු බලාපොරොත්තු සහිතව
උදෑසනින්ම මම පිටවුණෙමි
සොයන්නට නැවුම් සතුටක්;
ඒත් අනේ! ලැබුණේ අවමානයකි"


[විලියම් බ්ලේක් | William Blake ගේ "The Wildflower's Song" කවියේ පරිවර්තනය.]

පරිවර්තනය: මුතු පබා


The People....The people who ask you
Never to leave them
May be the first to leave you !


Muthu Paba
21.01.2008

පොඩ්ඩයියාට