ලා දළු මතකයදඬුවමමලින් මලට
මාරුවෙමින්
සැහැසි ලෙස
මකරන්ද උරා බිව්
මත් බඹරෙක්
බාඳුරා මලක් තුළ
ශෝකී සටනක්


මුතු පබා
2007.07.16

God Has To..

නොලද හසුනඑකින් එක
පිටවෙන සුසුම්
ටිකින් ටික
විසිරෙන සිතුම්
බිඳෙන් බිඳ
ඉහිරෙන පැතුම්

නොදැක්කා සේ
නොදත්තා සේ
නොදන්නා සේ

ගෙන එයි
මදහස සියුම්

කඩින් කඩ
වැගිරෙන්නට
නෙතුදිය
පොකුරූ පියුම්


මුතු පබා
2011.01.20

පිළිකාව


අයැදුමසීත හිම මා
සඟවන්නට මත්තෙන්
මාව ගෙන ගොස්
කවි පොතේ
උණුසුම්ව සඟවනවාද?


මුතු පබා
2007.01.10

මගේ මල්ලියේ


පාට සරුංගලේ අරගෙන
මුහුදු වෙරළෙ එන්න දුවමු
මගේ මල්ලියේ
අයිය එක්ක දුවලා යමු
මගේ මල්ලියේ

දිගට දිගේ අන්න නයෙක්
පියඹනවා නිල් අහසේ
බලන්න මල්ලියේ
අයිය එක්ක දුවලා යමු
මගේ මල්ලියේ

පාට පාට ඒ නයාට
වැඩියෙන් අපෙ සරුංගලේ
හරිම හැඩයි නේ මල්ලියේ
අයිය එක්ක දුවලා යමු
මගේ මල්ලියේ

සිප්පි කටුත් වෙරළෙ ගොඩයි
පුංචි දෙපා තුවාල වෙයි
දිව යන්නේ පරිස්සමින්
පුංචි මල්ලියේ
අයිය එක්ක දුවලා යමු
මගේ මල්ලියේ


මුතු පබා
2007.02.15

රැවටුණු දා ලෝකයෙන්
නව වසරට සුපැතුම් !නැවුම් සුවඳ මිහිමත හොඳින් සිපගන්න
සහනයෙ අරුණැල්ල නොඅඩුව විහිදෙන්න
නව වසරේ පියගැටපෙළ නැග යන්න
ඝනදුර වළා දුරු වී සඳළිය බේරෙන්න

ලය තුළ බුරන ගින්නට සිත යොමුවෙන්න
බැහැරට ඇවිළි ගිනි දෙවනුව දකින්න
ජීවිතය අනියතය අවබෝධය ඇතිවෙන්න
ඇටකටු පවා පස් වන වග තේරෙන්න

උතුර දකූණ දෙකොණ එකට යාවෙන්න
කුල මල ජාති ආගම් බේද දුරුවෙන්න
සැම දන රුහිර රක්තය වග වැටහෙන්න
අප දහදිය කඳුළින් සිරිලක සරුවෙන්න

මිතුදම් සොයුරුදම් සමගින් පිබිදෙන්න
පිය පුතු දුවා සෙනෙහෙන් නැහැවෙන්න
කෙලෙස් කසට මිලිනව මනුදම් සුපිපෙන්න
ලතෙත් ගුණ වැඩුමට නුවණැස පෑදෙන්න

සාමයෙ සිළුව පළමුව සිත දැල්වෙන්න
එමගින් අවට වට පිටාවම එළිවෙන්න
සිරිලක් ධජය නිවහල් සුළගෙ ලෙලදෙන්න
මෙය පැතුමකට නොවි සීමා ඉටුවෙන්න


මුතු පබා
2007.12