ඇගයීමනොදන්නා
වල්පැලත්
සමහරක් අයට
මල්පැලමුතු පබා
2012.07.11


6 Response to "ඇගයීම"

 1. Nuwan Says:
  July 11, 2012 at 8:46 PM

  danna mal palath
  wei samaharunta wal pala...

  lassanai akka...

 2. Muthu Paba says:
  July 11, 2012 at 8:54 PM

  ඇත්ත, සහතික ඇත්ත! මේ කතාවට නම් ඔයාට තෑගි පිට තෑගි දෙන්න ඔ්නි මල්ලි..

 3. WildRose/SnowDrop says:
  July 12, 2012 at 12:09 AM

  Nice saying dear!

 4. සිත්තමී says:
  July 12, 2012 at 10:45 AM

  හිතන්න දීපු වචන ටිකක්...

 5. රතී, says:
  July 12, 2012 at 11:27 AM

  දැන් මේ කවේ කතන්දරය පටන් ගන්නේ කොහොම? කියන්න ගත්තොත් නම් ඉවරයක් නැති වේවි. ලස්සනයි

 6. Muthu Paba says:
  July 13, 2012 at 4:49 PM

  Rose - Thx! Sis.. :HUG

  සිත්තමී - එහෙනම් මටත් එක්කම හිතන්නකො.. ;)

  රතී - ස්තූතියි.. ඔයාටත්.. :)

Post a Comment

Show Emoticons