වෙනසක වෙනස

Image and video hosting by TinyPic

සිඳී ගිය අතු ඉති අතර
තවමත් වේය
තුරු පතක් දෙකක්;
හේමන්තයට
සමුදෙන්න නොහැකිව,
වැරෙන් පණ නළ
අල්ලා සිටින.

බැලු බැලූ අන් අත
පොළොවට හාදු දෙන
රත්රන් ය;
තුරු හිසෙන් වෙන්ව ගොස්
සිසිරයට,
දෙ-අතම දිගු කරන.


මුතු පබා
2011.11.25

මම පාන සෙනෙහස


ආදරයක මහිමමලින් මලට පිරි ඉතිරුණ
මතක මාවතේ
සෙනෙහෙ සුවඳ මං විඳිනව
තාමත් රහසේ

තුරුළු වෙලා බදාන උන්
තුරුලිය ගොමු සෙවණේ
මතකද විහඟුන් ඔච්චම්
කරලා පියැඹුවේ

තොල්පෙති දඟකාර ලෙසට
එකට පැටළුනේ
මතකද මුදු සිත සුළං
අප තව ළං කළේ

පපුතලයට තුරුළු වෙලා
ඔය උණුසුම වින්දේ
නුඹෙ ඒ සෙනෙහස දෙනවද
හැමදාමත් සසරේ


මුතු පබා
2006.08.27


ආදරයේ සොඳුරුතම වින්දනයට බනින්න නම් එපා....!!


අනේ බබෝ..