නොකීවයි කියන්නෙපා

4 Response to "නොකීවයි කියන්නෙපා"

 1. Nuwan Says:
  July 14, 2012 at 8:14 PM

  hmmm... mokak kiyannada hithenne nane akka... :/

  mokakata upama karannada therenne na...

 2. Muthu Paba says:
  July 14, 2012 at 9:09 PM

  hehe.. ehemada.. kamathi ekakata upama karaganna malli :P

 3. ``` Outsider``` says:
  July 15, 2012 at 6:51 AM

  අහස ගුගුරන තරමට වහින්නෙ නැති වෙන්නත් පුඵවන්..

 4. Muthu Paba says:
  July 15, 2012 at 10:59 AM

  Outsider - ඇත්ත ඇත්ත.. කතාව ඇත්ත..

Post a Comment

Show Emoticons