එතකොටවත්..

 




















විනිවිද පෙනෙන
නුඹ සිත,
නොපෙනුණා සේ
හිඳිමි මම.

බලාපොරොත්තු
සාගරයක් කැටිවුණ
පහනක් නිතර,
දැල්වෙයි බුදුගෙයි
දිවා රෑ දෙක



2014.11.15

දොස් නගන්නේ කාටද?


එළඹෙන්නත් ප‍්‍රථම
සැඳෑ කළ,
හේමන්තය ගෙන එද්දි
අඳුර..

දොස් නගන්නේ කාටද
ඉරටද? හඳටද?



2015.11.15

නිදහස් කරනවද මසිත


කඳු තරම්
ගොඩ නම් ගැහෙයි
සොබා සිරි සර
වචන,
එකදු කවක්වත්
නොලිය
ණ.

සබද
නිදහස් කරනවද
මසිත,
අවසරයක් නැතිවම
සිතැඟි සේ
සිර කෙරුව?



2015.11.15