කුරුමිණි Circus

9 Response to "කුරුමිණි Circus"

 1. සිහින සිත්තම් says:
  June 23, 2012 at 7:47 AM

  හි හි හී අක්කිටත් හිතෙන දේවල්

 2. Muthu Paba says:
  June 23, 2012 at 2:33 PM

  :)

 3. Nuwan Says:
  June 23, 2012 at 2:46 PM

  hehe menna eka mehe... :P

 4. Muthu Paba says:
  June 23, 2012 at 3:01 PM

  Lol.. ehemada.. ane pawu ahinsaka Kurumini Sir! :D

 5. WildRose/SnowDrop says:
  June 23, 2012 at 6:53 PM

  Superb sis post sis wow! post some more..waiting to see them dear

 6. Muthu Paba says:
  June 23, 2012 at 9:54 PM

  Glad u liked it my dear.. :)

 7. Nuwan Says:
  June 23, 2012 at 10:39 PM

  ow akke man me baluwe eke ellila oya paththata enna puluwanda balanna... :D

 8. ``` Outsider``` says:
  June 24, 2012 at 7:23 AM

  හෙහ් හෙහ් පව් කුරුමිණි මහත්තයා

 9. Muthu Paba says:
  June 24, 2012 at 12:41 PM

  Lol.. ekane.. pawu wade thama :D

Post a Comment

Show Emoticons