වැහි කුරුලු සාදය

හිරි හැර ලද
වැහි පොදෙන්
නිදිගැට ඇරගත්
කුරුල්ලෝ


අත්තෙන් අත්ත
හැරදා

බිමටැවිත්,
පියාපත් විදා
නටති


බල බලා හාත්පස
ගයති
කැඳවති
තවත්
බටිති මලිති


නිත්තෙන් ගයන
ගීත නවතා


ගයති වැස්සට
නැවත නැවතත්
නැවත නැවතත්

ප‍්‍රශංසා
තුති ගී


මුතු පබා
2012.06.06

(ලංකාවිත්ති - 2012 ජූලි කලාපය)


16 Response to "වැහි කුරුලු සාදය"

 1. Dishan Rajapaksha says:
  June 6, 2012 at 6:20 PM

  ලස්සනයි :)

 2. Muthu Paba says:
  June 6, 2012 at 8:46 PM

  ස්තූතියි..! Dishan.. :)

 3. නිම්ශා says:
  June 6, 2012 at 9:37 PM

  ලස්සනයි...

 4. Dinesh says:
  June 6, 2012 at 10:08 PM

  කවියට වගේම පින්තූරෙට මගේ හිත ඇදිලා ගියා..

 5. සිතුවිලි දැහැන says:
  June 7, 2012 at 7:31 AM

  ලස්සනම ලස්සනයි යාලු....

 6. සිහින සිත්තම් says:
  June 7, 2012 at 10:05 AM

  ලස්සනයි තේමාව ඒ වගේම ලියපු පද ටික...

  නිත්තෙන් ගයන
  ගීත නවතා

  ගයති වැස්සට
  නැවත නැවතත්
  නැවත නැවතත්
  ප‍්‍රශංසා
  තුති ගී

  මේ පද ටිකට මම ගොඩක් ආසයි...

 7. Nuwan Says:
  June 7, 2012 at 10:38 AM

  Lassanai akka...

 8. Muthu Paba says:
  June 7, 2012 at 2:58 PM

  නිම්ශා - ස්තූතියි..! :)

  Dinesh - පින්තූරෙ දැක්ක ගමන්ම මගෙ හිතත් නම් එ්කට ඇදිල ගියා..

  සිතුවිලි දැහැන - ඔයාටත් ස්තූතියි! යාලු..

 9. Muthu Paba says:
  June 7, 2012 at 3:03 PM

  සිහින සිත්තම් - ස්තූතියි.. සිහින සිත්තම් කරන කවිකාරියටත්..

  Nuwan - ආහ් මල්ලී.. ලස්සන, මමද කවියද.. hehe :P

 10. Nuwan Says:
  June 7, 2012 at 6:40 PM

  akkath godaaak lassanai... kawiyath godak lassanai... ;)

 11. Muthu Paba says:
  June 7, 2012 at 11:47 PM

  Aththata.. Thank You! Thank You! :D

 12. Nuwan Says:
  June 8, 2012 at 6:44 AM

  ;)

 13. Muthu Paba says:
  June 8, 2012 at 6:37 PM

  Mata oya wink eka nam wadiya alluwe naha.. kamak naha ithin.. :( :) :P

 14. WildRose/SnowDrop says:
  June 8, 2012 at 6:58 PM

  Wow! I love this image cos it goes well with this kavi..there is a very deep meaning in it and it is excellent as always dear and I love your Impressions!

 15. Muthu Paba says:
  June 8, 2012 at 9:00 PM

  Thank you my dear sis, for your lovely comments :).. I always appreciate them.. :HUG

 16. Nuwan Says:
  June 8, 2012 at 10:15 PM

  hehe... man boruwak kiwuwe kiyalada hithune akka... :( ehemanam samawenna ona. baru newe aththatamai kiwuwe akka man... :)

Post a Comment

Show Emoticons