නොදැන ගිය ගමනකයියක් ගහගෙන
සාන්තව දාන්තව
එක පෙළට
පාව ආ
මී දුම,
වේගයෙන්
දිව ආ
සුළඟට එකතුව
සුළඟ සමගම

පැන දුවනමුතු පබා
2012.06.17

6 Response to "නොදැන ගිය ගමන"

 1. සිහින සිත්තම් says:
  June 26, 2012 at 5:56 AM

  ලස්සනයි අක්කියෝ...

 2. Muthu Paba says:
  June 26, 2012 at 1:56 PM

  Thx! නංඟියෝ..

 3. Nuwan Says:
  June 26, 2012 at 11:16 PM

  hari pawu neda akka...

 4. වර්ණා says:
  June 27, 2012 at 8:22 AM

  හරිම ලස්සනයි

 5. Muthu Paba says:
  June 27, 2012 at 6:05 PM

  නුවන් - පව්? අනේ මන්ද ඉතින්.. :S

  වර්ණා - ස්තූතියි! :)

 6. Nuwan Says:
  June 27, 2012 at 6:34 PM

  Eka hariyata hulagata gahagena yana ape hina wage....... :( :( :(

Post a Comment

Show Emoticons