ආදර මුකුළුවසහස්රැස් සිපගද්දි
වළාපෙති හොර රහසෙ....

මුමුණද්දි නුඹ ඉතින්
ඔය හිතේ ආදරේ....
රත්තරං මම ඉතින්
බිම බලන් දැන් ඉන්නෙ....

ආදරේ නැතිව නොව
ලැජ්ජාව හින්දානෙ....


මුතු පබා
2006

8 Response to "ආදර මුකුළුව"

 1. Shadow/හේමලයා says:
  August 14, 2010 at 4:10 AM

  short but so sweet.....:D

 2. wath says:
  August 14, 2010 at 5:14 PM

  ම්ම්..... ලැජ්ජාව නිසා නුඹ තවත් ලස්සනයි..

 3. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  August 14, 2010 at 9:03 PM

  ඔබේ නිර්මාණයක් "ලාංකීය සිතුවිලි" හි "සිතුවිලි නිම්නය" අන්තර්ජාල සඟරාවේ පලව ඇත... මගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්...
  http://magazine.lankeeya.lk/

 4. Muthu Paba says:
  August 14, 2010 at 11:32 PM

  හේමලයා, Wath.. ස්තූතියි! :)

  ස්තූතියි! තිස්ස.. මේ බව දැනුම් දුන්නාට :) .. මම බලන්නම්..

 5. ඉලංදාරියා says:
  August 15, 2010 at 3:52 PM

  ලස්සනයි සුබපැතුම්

 6. Muthu Paba says:
  August 15, 2010 at 4:19 PM

  ස්තූතියි! ඉලංදාරියා.. :)

 7. ayesha says:
  August 16, 2010 at 8:05 AM

  සහස්රැස් සිපගද්දි
  වළාපෙති හොර රහසෙ....
  මුමුණද්දි
  මගේ හිත කියනවා
  විදගන්න ඒ මිහිර
  මුමුනන්න
  නුඹේ කවි පදම

 8. තක්ෂිල says:
  August 22, 2010 at 6:03 AM

  සිපගත්ත ආදරය
  දළුලන්න ඉඩදෙන්න
  කම්මුලක ගැවිච්ච
  කදුලක් පිසලන්න
  ඡිවිතයේ මං පෙත දිගහරින්න
  එන්න අපි පියනින්න
  ආදරයේ මුකුළුවක

Post a Comment

Show Emoticons