සුළඟ, එක් කාන්තිමත් දවසකසුළඟ,
එක් කාන්තිමත් දවසක....
පිච්ච මල් සුවඳක් සමගින්
මගේ ආත්මයට කතා කෙරුවේය.

"මාගේ පිච්චමල් සුවඳ වෙනුවට
නුඹේ උයනේ රෝසමල් වල
සියළුම සුවඳට මම කැමැත්තෙමි."

"මා ළඟ රෝසමල් නොමැත;
මඋයනේ සියළුම මල්
පරවී ගොස්ය."

"එසේනම්,
මිලින මල් පෙති ද
කහ පැහැති පත‍්‍රයන් ද
උල්පතේ සියළුම ජලය ද
මම රැගෙන යමි."

සුළඟ පිටවුණි.
හඬා වැලපුණු මා
මාගෙන්ම මෙසේ ඇසුවෙමි.
"නුඹට පවරා දුන් උයනට
නුඹ කුමක් කෙරුවෙහි ද?"
["අන්තෝනියෝ මචාඩෝ | Antonio Machado" විසින් ලියන ලද "රොබර්ට් බ්ලයි | Robert Bly" විසින් ඉංගී‍්‍රසියට පරිවර්තනය කරන ලද "The Wind, One Brilliant Day" කවියේ පරිවර්තනය.]

පරිවර්තනය : මුතු පබා
2010.08.01

(ලංකාවිත්ති - 2011.මාර්තු කලාපය)

1 Response to "සුළඟ, එක් කාන්තිමත් දවසක"

  1. Shadow/හේමලයා says:
    August 3, 2010 at 7:28 AM

    අගනා උත්සාහයක්....බොහොමත්ම ස්තුතියි බෙදාහදා ගත්තාට....

Post a Comment

Show Emoticons