සැඟවුණු සෙනෙහසමා ළගම වාඩි වී
නිසසලව එක හිතින්....
පෙම්පතක් නුඹ ලියයි
ඇයට මුළු හදවතින්....
කඳුළු බිඳු දෙනෙත තුළ
හිරකරන් මම ඉතින්....
බලාඉමි දුර ඈත
ආදරේ නොකියමින්....
මිතුර නුඹ හිනැහෙන්න
ජීවිතේ මුළුමනින්....
පතන්නම් නුඹෙ මිතුරි
දුක සඟව හදවතින්....


මුතු පබා
2006

6 Response to "සැඟවුණු සෙනෙහස"

 1. Anonymous Says:
  February 18, 2010 at 3:30 AM

  යාළුකමයි, ආදරයයි කියන්නේ දෙකක් නේ පබෝ!!
  ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවනි. හෙ හේ..

 2. Loku says:
  February 18, 2010 at 6:01 AM

  තුති පබා.

 3. - නිල් අහස - says:
  February 19, 2010 at 7:54 AM

  කියා දැමූ සෙනෙහසට වඩා, කියා ගන්නට බැරි වුන සෙනෙහස....මොන තරම් සුන්දර ද..??

 4. Muthu Paba says:
  February 19, 2010 at 7:45 PM

  පිස්සා, සිරිමල් අයියා, නිල් අහස.... මගෙ කවිය කියවපු රස විඳපු.. ඔයාලා තුන්දෙනාටම ස්තූතියි ! :)

 5. WildRose/SnowDrop says:
  February 6, 2011 at 8:48 AM

  Oyage heam kaviyak ma hari ma lassanai dear..write some more.

 6. Muthu Paba says:
  February 6, 2011 at 7:54 PM

  Tx sis.. :HUG

Post a Comment

Show Emoticons