සල්ලාල බඹරු

ඒ මල
මළ පසු
මේ මල
මත රැඟුම්

මුතු පබා

2007.10.26

4 Response to "සල්ලාල බඹරු"

 1. .::පිස්සා::. says:
  January 10, 2010 at 8:51 PM

  පබෝ, සල්ලාල වෙන්නේ, ඒ මල පරවෙන්න කලියෙන් වෙන මලකට ගියොත් නේද?

  Define 'සල්ලාල'..

 2. Muthu Paba says:
  January 11, 2010 at 10:55 PM

  පිළිතුරු වශයෙන් බූන්දි බ්ලොග් අඩවියේ මේ නිර්මාණයට විවිධ අදහස් පළවුණ නිසා, ඒ ලින්ක් එකම මම මෙතැනත් දාන්නම්....

  http://boondionline.blogspot.com/2010/01/blog-post_10.html

 3. දුකා says:
  January 12, 2010 at 1:26 PM

  බඹරාට
  මලකින් මලකට
  යනු හැර
  ඇතිද
  වෙන විකල්පයක්
  අවැසි මී පොද
  සොයනට
  . . .
  සල්ළාල බඹරා
  මලකින් මලකට
  යන්නේ
  ඒ නිසාමද . . .
  අනේ මංදා
  නොදනිමි ඒ

 4. Muthu Paba says:
  January 12, 2010 at 5:27 PM

  http://boondionline.blogspot.com/2010/01/blog-post_10.html

Post a Comment

Show Emoticons