පසුපස ඒමමම
සිදු රළ පෙළ වෙමි
විටෙක සැඩ වුවත්
දුව දුවාවිත්
නුඹ දෙපා
සිප ගන්න....

නුඹ
සෙල්ලක්කාර ජීවියෙකි
මාව පාගා
ඈ - ත් - ව - න
යළි ළගටවිත්
කවටකම් පා
දි -- ව -- ය -- න

මුතු පබා

2 Response to "පසුපස ඒම"

 1. Loku says:
  January 9, 2010 at 2:08 AM

  සරලයි එහෙත් ගැඹුරුයි
  ජීවිතේ වගේමයි
  ඉතින් මට අගෙයි...!

  මුතුට තුති.

 2. Muthu Paba says:
  January 9, 2010 at 6:34 PM

  සිරිමල් අයියටත් තුති !

Post a Comment

Show Emoticons