වසන්තය ආවා ගියාඉරට හොරෙන් හඳට හොරෙන්
ඇවිදින් නුඹ මගේ ළඟට
මටත් නොකිය හොරෙන් ගිහින්
පෑල දොරින් දුර ඈතට

රෝස ලපලු නැලවි නැලවි
හිනැහෙනවා අරුණැල්ලට
ලා හිරු කැන් නැති බව මට
කියයි සුළඟ වැදී ගතට

පිණි බිංඳුත් දිලිසි දිලිසි
සරසනවා නීල පලස
මට අහිමි වු වසන්තයේ
හත් පාටත් උදුර ගෙනම

බටිති මලිති සූටික්කියො
ගී ගයන්නෙ උජාරුවට
උන්ගෙ විහ
ගීත වලට
දුක දැනෙනා බව දැන දැන

සුවඳ මලට හාදු දෙන්න
සමනළයින් ළං වෙනකොට
සුවඳ මගෙන් හංඟනවා
නේක කැකුළු නක්කලේට

මී මැස්සන් පැණි මවනවා
දෙබරෙ ඇතුළෙ වෙවී දබර
සරදම් දෙයි ගුමු ගාමින්
අහිමි මගේ වසන්තයට


මුතු පබා
2007.08.07


(ලංකාවිත්ති - 2010 පෙබරවාරි කලාපය)

3 Response to "වසන්තය ආවා ගියා"

 1. kalani Ruwanpathirana says:
  February 21, 2010 at 3:31 AM

  Really nice stuff muthu paba.

  I was looking for "kavmuthu.blogspot" name for my site. Then I saw its already registerd :( so had to take "kawmuthu". Btw it's nice to see so interesting stuff going under that name :))

 2. Muthu Paba says:
  February 21, 2010 at 12:06 PM

  Thank you, Kalani :)

 3. Prasanna says:
  March 14, 2011 at 8:32 PM

  අහිමි මගේ වසන්තයට .... naha ... වසන්තය is coming, will always reappear ;-)

Post a Comment

Show Emoticons