කඩා වැටෙනා ප‍්‍රාර්ථනා
5 Response to "කඩා වැටෙනා ප‍්‍රාර්ථනා"

 1. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  August 7, 2014 at 2:34 PM

  හදන්න වේවි - අමකත --> අමතක

 2. WildRose/SnowDrop says:
  August 7, 2014 at 2:58 PM

  A good post I love the background image and the poem too! :-SS

 3. Muthu Paba says:
  August 7, 2014 at 3:45 PM

  Thx! Thissa ayiya.. waradda niwaradi keruwemi.. d(

  Rose dear, Thank You! :)

 4. ගමයා says:
  August 8, 2014 at 10:10 AM

  නොගැලපෙන විවාහය......................

 5. Muthu Paba says:
  August 8, 2014 at 1:19 PM

  Gamaya - Yup, ee aruthath ganna puluwan..

Post a Comment

Show Emoticons