කඳුළට බැඳි පෙම
පතනා පැතුම්  මියැදෙන විට වසන්තයේ
උණුසුම් සිහින වැලපෙන විට සිත් අහසේ
සිහිනෙන්වත් නුඹ පෙනෙන්නෙ නැති දිවියේ
කඳුළට බඳිමි පෙම් සැමදා හොර රහසේ

 
2005.12.05

4 Response to "කඳුළට බැඳි පෙම"

 1. ගමයා says:
  June 15, 2014 at 8:36 PM

  එක පැතුමද පැතුවේ නුඹ වසන්තේ
  එක සිහිනෙද දුටුවේ නුඹ සිත් අහසේ
  එකක් පසුව එයි වසන්තයන් පෙරසේ
  මෙතෙක් කලක් සැඟවුනිදෝ නුඹ රහසේ

 2. නෙරං says:
  June 26, 2014 at 11:09 AM

  :-( මොනවා කියන්නද,

 3. WildRose/SnowDrop says:
  July 15, 2014 at 7:37 PM

  Lasasna kaviyak sis! :) g-)

 4. මිගාර says:
  July 26, 2014 at 9:02 AM

  බොහොම පියකරු කවියකි!

Post a Comment

Show Emoticons