හිත් රිදුමකට පසු

සන්නස.පහන් වැට - 2014 සැප්තැම්බර් කලාපය
ලක්බිම.මංජුසාව - 2016.08.21


4 Response to "හිත් රිදුමකට පසු"

 1. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  August 11, 2014 at 6:46 AM

  වේදනාව එන්නෙ රසවිඳීමට පසුපසින් හෙවනැල්ලක් වාගෙ නෙව :-)

 2. Muthu Paba says:
  August 11, 2014 at 12:21 PM

  ඇත්ත කතාව අයියා..

 3. ගමයා says:
  August 12, 2014 at 8:02 PM

  ඒකනෙ වේදනාවත් මිහිරක් කියන්නෙ............

 4. Muthu Paba says:
  August 12, 2014 at 8:21 PM

  ගමයා - කියන්න නම් ඉතින් ලේසියි. විඳින කෙනා තමා හැබැයි ඒකෙ නියම අමාරුව දන්නෙ.

Post a Comment

Show Emoticons