ආ.... එහෙමද!?


4 Response to "ආ.... එහෙමද!?"

 1. ``` Outsider``` says:
  October 5, 2011 at 8:43 AM

  හික් හික්... පව් පොඩි පැටව්

 2. Dinesh says:
  October 5, 2011 at 4:06 PM

  පොඩි කාලේ ඉදන්ම ඉරිසියාව....:)

 3. වර්ෂා.. says:
  October 5, 2011 at 6:01 PM

  බලන්නකෝ තියෙන නපුරු පාට..

 4. Anonymous Says:
  June 30, 2012 at 4:24 PM

  dan kale hadena un matawath thama meka karanna hambune ne ban akke :P

Post a Comment

Show Emoticons