මල් ඔටුන්න

6 Response to "මල් ඔටුන්න"

 1. Dinesh says:
  October 15, 2011 at 5:04 PM

  ලස්සනයි...

 2. Nuwan Says:
  October 15, 2011 at 6:16 PM

  ethakota nangooo akkita ko otunnak...???

 3. Muthu Paba says:
  October 15, 2011 at 7:29 PM

  දිනේෂ් - ස්තූතියි..! :)

  නුවන් මල්ලි - එයාට අම්මා තව ඔටුන්නක් දෙයිනෙ.. :P

 4. ඔබ නොදු‍ටු ලොවක්..... says:
  October 16, 2011 at 12:23 AM

  ලස්සනයි.....

 5. - නිල් අහස - says:
  October 16, 2011 at 11:45 AM

  පින්තූරේ වගේම කවියත් අගෙයි.

 6. Muthu Paba says:
  October 16, 2011 at 4:59 PM

  ඔබ නොදු‍ටු ලොවක්, නිල් අහස.. ස්තූතියි! දෙන්නටම..

Post a Comment

Show Emoticons