කඳුළු බිංඳුව


වැටෙන්නට වෙර දරන
පිණි කඳුළු කැටයකට
පෙම් කරමි මම අදින
කවර දා නොසිතූ විලස


මුතු පබා
2005.12.06

3 Response to "කඳුළු බිංඳුව"

 1. Nuwan Says:
  July 23, 2011 at 9:09 PM

  Hmmm... pada pela agei...

  :)

 2. Anonymous Says:
  July 24, 2011 at 8:27 AM

  අවදානමක් දරාගෙන ආදරය කරන්න වගේ ලෑස්තිය.

 3. Muthu Paba says:
  July 24, 2011 at 6:48 PM

  නුවන් මල්ලි - ස්තූතියි! හැමවෙලේම මගේ දුප්පත් පැල්පතට ගොඩවැදිල යන්න එනවට..

  Anonymous - අද කාලේ ආදරය කරන එක අවදානමක් නම් තමා.. (නේද?)

Post a Comment

Show Emoticons