සුදු මහත්තයෝඅහන්න එපා
මම කොච්චරක් ආදරේද කියලා
අහන්න එපා
ඇයි මම මෙච්චරක් ආදරේද කියලත්

දෙයියනේ....
ඔය උණුසුමට තුරුළු වෙලා
ආදරය විඳගන්න තියෙන
ඒ සොඳුරු වෙලාවෙන්,
ඩින්ගිත්තක්වත් මගෙන් 
උදුර ගන්නත් එපා....

මට ආදරය විඳගන්න
මට ආදරය කරන්න
විතරක්ම ඉඩ දෙන්න
සුදු මහත්තයෝ....


මුතු පබා
2006.07.21

2 Response to "සුදු මහත්තයෝ"

 1. - නිල් අහස - says:
  June 1, 2011 at 7:27 AM

  ආදරයේ සොදුරු බව අකුරු වලට පෙරලුනු මොහොතක්.....

  ලස්සනයි.

 2. දිල් says:
  June 1, 2011 at 8:43 AM

  ඒ සොඳුරු බව හැමදාම ලඟ රඳව ගන්න....ආදරය සුන්දරයි...බැඳීම තුල රැඳෙන කල්ම....... සරළ සුන්දර පද ටිකක්

Post a Comment

Show Emoticons