සුණු විසුණුපුංචියට පුංචියට
අපේ
හීන මාළිගාවට

මං
එකතු කළ
අඩුම කුඩුම

නුඹ ඇය හා
භුක්ති විඳිනකොට

දැනෙන රසය
ගොඩක් මිහිරිද ?


මුතු පබා
2008.03.16

8 Response to "සුණු විසුණු"

 1. ``` Outsider``` says:
  October 29, 2010 at 5:01 AM

  එහෙම වෙන්න ඇති මම හිතන්නෙ.. නැත්නම් එහෙම සිද්ධ වෙයිද?

 2. Muthu Paba says:
  October 30, 2010 at 12:47 AM

  ඒකත් හැබෑව..

 3. තක්ෂිල says:
  October 31, 2010 at 5:12 AM

  සිතම් පැතම් මැද
  කරන හැඩකම්
  අපුරුයි දැන්...

  හිනමාලිගාවේ
  ඇස් නොපියා ඇවින්නට
  ඔබට හැකි නම්
  කිමැයි මේ ආලේ....
  ----------------------
  ලස්සනයි අක්කේ........

 4. Muthu Paba says:
  October 31, 2010 at 10:59 AM

  ස්තූතියි! තක්ෂිල.. :)

 5. ayesha says:
  November 1, 2010 at 1:57 PM

  ඔබේ සැප මගේ සතුටයි කියලා හිත හදා ගමු

 6. මිගාර says:
  November 21, 2010 at 7:21 AM

  නිහඬව ආමි, කව් මුතු සිරි බැලීමි. කව් හා සහෘද වී පහන් හැඟුමන් සිත දරා යන්නෙමි. ඔබ අත පන්හිදෙන් තව විකුම් පාන්නට ලැබේවා!

 7. Muthu Paba says:
  November 21, 2010 at 4:02 PM

  අයේෂා, මිගාරයියා.. ස්තූතියි ! :)

 8. Nuwan Pradeep Says:
  December 4, 2010 at 7:53 PM

  හම්... හිතට හොඳට දැනුනා... ලස්සනයි අක්කේ...

Post a Comment

Show Emoticons