ප‍්‍රථම පෙම


3 Response to "ප‍්‍රථම පෙම"

 1. WildRose/SnowDrop says:
  January 14, 2014 at 6:50 PM

  After a long time a great poem sis!

 2. ගමයා says:
  January 16, 2014 at 4:32 AM

  අහිමි පෙම

  ඔහේ විසිරෙන
  හිරිකඩ,
  ඔබ
  සොයයි
  සැමතැන.....

 3. Muthu Paba says:
  January 16, 2014 at 12:56 PM

  @ Rose - Thank You! sis.. :) :HUGZ

  @ Gamaya - Oyage pilithuru punchi kaviya aththatama lassanayi..

Post a Comment

Show Emoticons