නුපුරුදු මුනිවතකොහොමද ඉතින්
හොඳින්ද කියලා

හිතාගන්නෙවත්
ඇස්දෙක හංඟගෙන
අහක බලනකොට!?


2012.08.21

2 Response to "නුපුරුදු මුනිවත"

 1. රතීගේ දිනපොත says:
  September 8, 2013 at 2:21 AM

  ඇයි මේ තරහ වෙලාවත්ද ඇස්දෙක හංගන්නේ...

 2. ගමයා says:
  November 12, 2013 at 5:50 AM

  කොහොමද ඉතින්
  හොඳින් කියල
  කියන්නෙවත්...
  මගෙන් මොනවද හොයන
  අකීකරු
  ඇස්වලට....

Post a Comment

Show Emoticons