සිහිනයහිරු සඳුට හොර රහසෙ
අතක නුඹෙ එල්ලිලා
පබසරා දෙනෙත පොඩි
නුඹ වෙතට යොමු කරල
අනන්තය වෙත යන්න
නුඹෙ ළඟින් පා තබා
මැව්වාය සුපෙම්වත්
සිහිනයක් මං එදා

හිත මිතුරු පවන් රොද
අප ළඟින් දැවටෙද්දි
සුපිත වන මල් කැකුළු
සුළඟ හා නැලවෙද්දි
හරිත දම් ලපලු පොඩි
කැකුළු හා හිනැහෙද්දි
මැව්වාය සෙනෙහෙබර
සිහිනයක් මං එදා

ඟගමිණිත් බැබළෙනා
සසදරත් දිදුළනා
කැකුළු මල් කිසල් පොඩි
තවම ඔහෙ හිනැහෙනා
කුරුළු රෑන් පෙර ලෙසම
කිචි බිචිය දී ඉගිලෙනා
සිහිනය පමණක්ම
මුණිවත රකිනවා


මුතු පබා
2006.07.22

2 Response to "සිහිනය"

  1. Nuwan Says:
    August 14, 2013 at 11:11 PM

    Lassanai, man asai ekata :)

  2. Mahesh Rathnayaka says:
    September 16, 2013 at 10:26 AM

    oyage kavi nam patta maaaaaarama lassanai

Post a Comment

Show Emoticons