නෑනා මස්සිනා


4 Response to "නෑනා මස්සිනා"

 1. තිසර says:
  December 7, 2012 at 1:44 AM

  අවුරුදු 6 කට කලින්...
  හ්ම්ම් ඔහොම මස්සිනාල මොකටද නේද?

 2. Kanishka | කණියා says:
  December 7, 2012 at 4:24 AM

  hahaha :D :D

 3. රතී, says:
  December 7, 2012 at 1:11 PM

  හේහේ...පට්ට ගමේ කතාවක් වගේ..

  නිරෝගී වේවා෴දීර්ඝායු වේවා෴ සැප වේවා෴චිරං ජයතු!!!

 4. Anonymous Says:
  December 8, 2012 at 10:14 PM

  Aiyooo Salliiiiiiii

Post a Comment

Show Emoticons