ඝන මීදුමය..

Image and video hosting by TinyPic

ඝන මීදුමය
අහසවත්,
නොපෙනෙන තරමට.
සීතලට
බයවෙච්ච තැන
හිටි තැනම ගල් ගැහුණ.


මුතු පබා
2012.11.13

5 Response to "ඝන මීදුමය.."

 1. Dinesh says:
  November 14, 2012 at 6:48 AM

  නියමයි.

 2. nuwan Says:
  November 14, 2012 at 7:44 PM

  me dawas wala suwabawaya wenna athi.
  lassanai adahasa akke....... :)

 3. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  November 21, 2012 at 6:46 AM

  මේක යසයි..

  [මවුස් පොයින්ටරයත් හදවත් දෙකක් වෙලා නෙව :-) ]

 4. WildRose/SnowDrop says:
  November 24, 2012 at 5:14 PM

  Lassanai dear sis

 5. වර්ෂා.. says:
  December 3, 2012 at 2:08 PM

  අපි දිය කරමු
  හීතලට ගල් වෙච්ච
  ඒ මීදුම!

Post a Comment

Show Emoticons