අලුත ගෙනා මනමාලි


5 Response to "අලුත ගෙනා මනමාලි"

 1. හිරුහිමාවී says:
  August 20, 2012 at 3:13 AM

  පබැදුම මෙන්ම බ්ලොග් තීම් එකත් හරිම අපුරුයි යාලු..:)

 2. ධමිමික ස‍‍දරුවන් says:
  August 20, 2012 at 7:20 AM

  ඇත්තටම තීම් එක නම් ලස්සනයි

 3. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  August 20, 2012 at 3:57 PM

  "ගිම්හානය පැමිණී එක් තැනම නොම රැඳේ..
  පැමිණෙන දුක් පැණිරස බව නොසිතුවෙද ලඳේ..."

 4. Muthu Paba says:
  August 22, 2012 at 6:20 PM

  හිරු - කව්මුතු බ්ලොග් බිමට ආයෙමත් පායලා ආවාට තුති!

  ධමිමික - ඔයාටත් ස්තූතියි!

 5. Muthu Paba says:
  August 22, 2012 at 6:21 PM

  තිස්සයියා..

  පිළිගත්තට අයියණ්ඩිගෙ මුල් වදන් පෙළ
  දෙවැනි පෙළට නොදි පිළිතුරු වෙමි නිහඬ

Post a Comment

Show Emoticons