විරහ දුක


8 Response to "විරහ දුක"

 1. වැලිමැඩියා says:
  December 2, 2011 at 9:58 AM

  අමුතුම තැනක් හරි අපූරුයි
  ඔන්න ගොඩ වැදිල RSS එකත් ක්ලික් කරගෙනම ගියා

 2. Dinesh says:
  December 2, 2011 at 2:25 PM

  කතාවනම් ඇත්ත...

 3. සෝරෝ says:
  December 2, 2011 at 5:12 PM

  පද තුනක ලොකු අරුතක්...

 4. Nuwan Says:
  December 6, 2011 at 7:16 PM

  hmmm...

 5. මිගාර says:
  December 8, 2011 at 7:11 PM

  "දවනු දැනේ සිසි කිරණ පවා
  සිසිල නොදේ මඳ පවන පවා"

  මෙහෙම කියන්නෙ මිල්ටන්!

  ලස්සනයි!

 6. tharindu Says:
  January 4, 2012 at 2:27 PM

  hmmmmmmmmmmmmmmmm

 7. වර්ෂා.. says:
  February 1, 2012 at 2:32 PM

  apurui.. venas kaviyak!

 8. WildRose/SnowDrop says:
  April 10, 2012 at 4:02 PM

  Sis, a lovely creation with a sad saying! Good work! Where are you sis? You are a good writer..anxiously waiting to see more poems of you sis

Post a Comment

Show Emoticons