මම පාන සෙනෙහස


4 Response to "මම පාන සෙනෙහස"

 1. ශිවන්ති says:
  November 20, 2011 at 9:49 AM

  (මට පාන සෙනෙහසට මම පාන සෙනෙහස)ඒ පද දෙක මට හරිම ලස්සනයි.පෙම්වතුන්ට අලුත් සමාන පදයක්.

 2. Nuwan Says:
  November 20, 2011 at 8:30 PM

  Hmmmm... Agei akke... :)

 3. Il mondo di una povera pazza says:
  November 21, 2011 at 2:46 PM

  හලෝ මුතු,
  කාලෙකින් තමයි ආවේ කියවන්න. කොහොමද ඉතින්....

 4. Muthu Paba says:
  November 21, 2011 at 9:46 PM

  ශිවන්ති - බොහොම ස්තූතියි! :)

  නුවන් මල්ලි - ඔයාටත් ස්තූතියි! :)

  රංගි අක්කා - මම හොඳින් ඉන්නවා.. අක්කට කොහොමද? කාලෙකින් හරි මේ පැත්තටත් ගොඩ වුණාට, සන්තෝසයි! :)

Post a Comment

Show Emoticons