කලුගලක කවිය

6 Response to "කලුගලක කවිය"

 1. අසංක ආසිරි says:
  August 28, 2011 at 3:53 AM

  කෙටි වුණාට මාර අදහසක් තියෙන කවි පදයක්.තව ලියන්න ජය!

 2. Muthu Paba says:
  August 28, 2011 at 4:49 PM

  ස්තූතියි! අසංක.. :)

 3. WildRose/SnowDrop says:
  August 29, 2011 at 11:23 PM

  Wow! a great meaning in it as always sis!

 4. WildRose/SnowDrop says:
  August 29, 2011 at 11:25 PM

  Kalu gal wunath sunu wisinu wenawa hitha wage nedda?

 5. - නිල් අහස - says:
  August 30, 2011 at 11:44 AM

  ලොකු කතාවක් කියන්න, වචන කීයද වැය උනේ.
  හරිම ලස්සන අදහසක් රැගත් කවි පෙලක්...මුතූ.

 6. Nuwan Says:
  October 8, 2011 at 1:41 PM

  wow
  mara adahasak akke
  lassanai...

Post a Comment

Show Emoticons