නයි

7 Response to "නයි"

 1. Shadow/හේමලයා says:
  July 14, 2010 at 3:43 AM

  අනේද කියන්නේ....ඔය දැන් ඔනැතරම් ඉන්නේ කකුල් තියෙන එව්වෝත්......

 2. ``` Outsider``` says:
  July 14, 2010 at 8:36 AM

  ඒක නේන්නම් මුං මහ ලොකුවට පුප්පනව.

  නියමයි..

 3. විකී says:
  August 17, 2010 at 9:44 AM

  හැමෝම නයි අනාගතෙන් ඉල්ල ගත්ත හුඹස් ඇතුලෙ ඉදන් පුප්පන හැටි. මේක අපි හැමෝටම විශ්ව සාධාරණ සිතුවිල්ලක්

 4. Muthu Paba says:
  August 17, 2010 at 9:36 PM

  ඔයාලා හැමෝගෙම අදහස් වලට ගොඩක් ස්තූතියි! :)

 5. මිගාර says:
  November 21, 2010 at 7:31 AM

  පුප්පන නයි ගැනම විතරක් නෙවෙයි කියන්නේ නේද?

 6. Muthu Paba says:
  November 21, 2010 at 10:27 AM

  නැත.. :)

 7. ගමයා says:
  December 30, 2013 at 9:18 AM

  මේ හයිකුවට මම හරිම කැමතියි.අපූරුයි.

Post a Comment

Show Emoticons