ප‍්‍රාර්ථනාතවත් උදෑසනක්!
දොඩමළු ප‍්‍රාර්ථනා
හේමන්ත මීදුමේ
පාවෙයි....


2 Response to "ප‍්‍රාර්ථනා"

 1. පිස්සු දෙයියා says:
  November 24, 2013 at 3:53 PM

  එලියට වඩා ඇතුලෙයි ආලෝකය ඇත්තේ
  අඳුරෙ ඉන්න කොට හෙන ගතියක් ඇත්තේ
  සීතල රැයක කවි සිතුවිලි හිත අස්සේ
  ඒකයි අඳුරු රැය මගෙ හදවත ගත්තේ

 2. ගමයා says:
  November 26, 2013 at 4:22 AM

  අනේ මට,
  මීදුම හුරුයි
  හේමන්තය නුහුරුයි
  දොඩමළු පැතුම්
  හිරු දකිනතෙක් විතරයි..........

Post a Comment

Show Emoticons