සුළඟක් කුමකටද..සුළඟක් කුමකටද
කැමති
අකමැති වුව,
කොළ හැලෙන
වාරයට

මුතු පබා
2012.10.14

5 Response to "සුළඟක් කුමකටද.."

 1. ධමිමික ස‍‍දරුවන් says:
  October 15, 2012 at 10:02 AM

  පැහැදිලි මදී.

 2. හිරුහිමාවී says:
  October 15, 2012 at 4:57 PM

  pahadili madi thama matath!

 3. Muthu Paba says:
  October 15, 2012 at 8:26 PM

  Sulanga nisa gas wala thurupath bimata watenawa. Namuth kola halena warayata (= irthuwata [hemanthaya]), sulangak mokatada? Sulangak hamuwath nathath kohomath ee kaalyata thurupath, gas walin samu gannawa..

 4. dulshan nawarathne says:
  October 17, 2012 at 12:10 PM

  ඇයි, සමුගන්න තුරු පත් ඈතකට අරන් යන්න..

 5. nuwan Says:
  October 22, 2012 at 10:43 PM

  Hmmm...

Post a Comment

Show Emoticons