මුලාවකළුවර අහසේ
ගස් අතු අතරින්
මැවුණා එකපාරටම
නිවි නිවී දිලෙන
රතුම රතු තරුවක්

නෑ.. අයියෝ....

කොහාටද පියාඹන
අහස්නැවක්..


මුතු පබා
2007.04.20

6 Response to "මුලාව"

 1. Naදී says:
  September 4, 2010 at 6:10 AM

  ඇස් රවටන එළි වලට මුලාවෙන එකනම් පසුතැවිලි කෝටියකට මුලපුරන්නක්.ඔබ කිව් දේ හරි.

 2. ayesha says:
  September 4, 2010 at 8:11 AM

  ඇස් වලින් පෙන්නන හැම දේම හරි නෙවෙයි

 3. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  September 5, 2010 at 5:09 PM

  සිත සැනහෙනවානම් ඇත්තක් මොටද....

 4. Muthu Paba says:
  September 5, 2010 at 6:53 PM

  නදී, අයේෂා.. ස්තූතියි! සොයුරියනේ.. :)

  තිස්ස.. මගේ අදහස නම්, මුසාවෙන්/මුලාවෙන් සැනසීම තාවකාලික සතුටක්.. හිතා මතා තමා විහින් තමාවම රවටා ගැනීමක්.. :)

 5. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  September 5, 2010 at 6:55 PM

  ඔව් ඒක හැබෑව... ඒ නිසා මම හිත තුටු පහටු වෙන දේයක් වින්දම ඒකේ අග මුල නොසොයා අර වින්දනයෙන් සැනසෙන්න බලනවා දැන්...

 6. තක්ෂිල says:
  September 11, 2010 at 4:49 AM

  හිතගාව හැමදාම..
  දොඩවනා ..
  නින්දෙන් දෝ..
  ඇස් ඇරලා ..
  වටපිටාව..
  නැත යමක් දිස්වන්න..
  මුළාවෙන් දැන්..
  බොළද වෙලා..

Post a Comment

Show Emoticons